Logen har en omfattande och intressant historia. Presentationen redovisas i nedanstående fyra avsnitt. Under fliken "Gamla protokoll" finns några av logens äldsta protokoll avbildade liksom protokoll från 10-, 20-, 40- och 50- årsjubiléerna. Under fliken "Medlemsblad" finns alla medlemsblad mellan 2010 och 2016.