Redaktionskommittén består av följande bröder


Vågbrytaren har en redaktionskommitté som gemensamt ansvarar för det redaktionella innehållet på vår lokala webbsida.
Alla i kommittén har tillgång till hela materialet som ingår i webbsidan.

Medlemmarna kommer att tjänstgöra varsin månad. Vi kommer att arbeta hårt för att utveckla webbsidan till en positiv och trevlig mötesplats för alla våra bröder. Det ska vara naturligt för alla att regelbundet logga in på webbsidan och ta del av vad som händer.
Men en webbsida som inte ständigt utvecklas och uppdateras, är sämre än ingen webbsida alls. Därför vädjar vi till alla bröder att komma med förslag till artiklar, bilder och annat innehåll av allmänt intresse för logen.

Förslagen kan skickas till oss på mail. Adressen är benganl@live.se

Bengt Levinsson
Webbredaktör