Mitt hem är min borg


Vi bröder i B-83 Vågbrytaren har all anledning att betrakta vår loge som ett andra hem. Här träffas vi och umgås under mycket
angenäma former. Vi kan vara stolta över att vara största brödralogen i Halland.

Totalt antal besökare sedan 2014-12-14:
Totalt antal besökare i dag: