Logens medlemsregister är endast till för dess medlemmar och kräver därför lösenord. Läs först manualen och logga sedan in med de inloggningsupgifter du tidigare fått från broder PS.